Akcjonariusze

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000041792

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 25 sierpnia 2020r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J.Bema 60a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.
 11. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2020 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl