RODO

RODO - informacje
W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Wydawnictwa Akcydensowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. J. Bema 60 a, 01-225 Warszawa, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041792, kapitał akcyjny 2.502.000zł NIP 527-12-01-598, jesteśmy Administratorem Danych Osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Aby przybliżyć temat RODO w przyjazny sposób, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.
Po wielu latach prac, Unia Europejska przyjęła nowe, jednolite przepisy, które będą bezpośrednio obowiązywać we wszystkich 28 krajach członkowskich oraz w krajach z poza Unii, które będą chciały przetwarzać dane osobowe obywateli UE.
Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

RODO - co to oznacza?
RODO powiela i rozszerza istniejące już wytyczne w zakresie zabezpieczeń dla administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, oraz wnosi kilka dodatkowych praw dla osób, które powierzają swoje dane osobowe.
W celu zagwarantowania zgodnego z przepisami przetwarzania danych, RODO wprowadza pojęcie Inspektora Ochrony Danych (IOD), który zastępuje dotychczasowego Administratora Danych Osobowych (ABI).

Nasze przygotowanie do RODO
Informujemy, że jako Administrator Danych Osobowych, jesteśmy w pełni przygotowani na to, by odpowiednio je chronić Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO. Ponadto, powierzone dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na które została wyrażona zgoda.

Nasze obowiązki
Jako administrator danych osobowych, dbamy o prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie wszystkich danych osobowych. Mamy świadomość podlegania i odpowiadania przed GIODO (Główny Inspektorat Danych Osobowych) oraz czasu reakcji na zgłoszone uchylenia (72h od momentu zgłoszenia).

Prawa Użytkownika
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na podstawie odpowiedniej przesłanki zgodnej z RODO.
W każdym czasie w związku z przetwarzaniem tych danych przysługują Ci następujące prawa:
- prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych
- prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do poprawy danych
- prawo do bycia zapomnianym – maja Państwo prawo do trwałego usunięcia danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo wstrzymania
- przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania
- prawo do przenoszenia danych – maja Państwo prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy
- prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
- prawo do sprzeciwu dotyczącego profilowania
– mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wykorzystania Państwa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych

W przypadku dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:
iod@wa.com.pl

Informujemy, że na stronie www.wa.com.pl umieszczona jest Polityka Prywatności oraz Regulamin.

Poniżej znajdą Państwo odpowiednie linki do dokumentów.
- Polityka prywatności,
- Regulamin,


Wydawnictwa Akcydensowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. J. Bema 60 a, 01-225 Warszawa, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041792, kapitał akcyjny 2.502.000zł NIP 527-12-01-598.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl